Home

Werkwijze


Verschil coach en therapeut

Vaak is het niet nodig om direct naar een therapeut te gaan. Ondersteuning in de vorm van een tikje op de schouder om de goede richting weer te vinden kan voldoende zijn.

Ik werk dus niet aan de oorzaak van de problemen, maar coach met een oplossingsgerichte aanpak. Deze aanpak is praktisch, kortdurend en start vanuit het 'hier en nu'. Meestal zijn twee tot vijf afspraken voldoende om weer verder te kunnen.

Kind èn ouder

Als het om opvoedcoaching gaat, is het logisch dat u als ouder(s) zonder het kind met mij als coach praat. Bij kindercoaching ligt dit duidelijk anders. Het is beslist niet zo dat ik als coach een kind 'beter' kan maken. Ook neem ik de opvoeding niet over. De ouders zijn de deskundigen, ik kom alleen maar even 'langs' en probeer iets toe te voegen. Omdat het nadrukkelijk de bedoeling is dat de verbetering thuis doorgaat, bent u daarom als ouder in principe altijd aanwezig tijdens de kindercoaching. Voor uw kind is dit prettig en veilig en er kunnen gezamenlijke doelen/acties worden afgesproken. Ieder doet zijn eigen deel, passend bij de problematiek, en neemt er zijn verantwoordelijkheid voor.


Aanmelding

U kunt uw kind en/of uzelf aanmelden door een afspraak te maken via telefoon of e-mail. Een verwijzing door een huisarts of een school is niet nodig. Na aanmelding volgt een kort telefonisch onderhoud om uw aanmelding toe te lichten en zakelijke gegevens te noteren. Als het gaat om het coachen van uw kind bespreken we dan tevens of u eerst als ouder(s) een intakeafspraak maakt of dat de eerste afspraak direct al in het bijzijn van uw kind plaats vindt.


Aantal afspraken

Meestal is er na twee tot vijf sessies al veel veranderd in uw situatie. U wordt doorverwezen wanneer daar aanleiding toe is of wanneer andere hulp beter aansluit op de vraag van u of uw kind.


Inspanning en verantwoordelijkheid

U mag van mij een verplichting tot inspanning verwachten. Dit betekent dat ik alle kennis, ervaring, vakkundigheid en professionaliteit zal inzetten. De keuzes en beslissingen die u neemt voor uzelf en/of uw kind zijn echter ten allen tijde uw eigen verantwoordelijkheid.


Geen gesprekspartner van derden

Ik ben geen gesprekspartner van derden. Dit betekent dat er geen overleg met ex-partners, scholen, artsen en anderen plaatsvindt. Zo nodig kan ik u ondersteunen in het voorbereiden van gesprekken met derden.


Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht, neem dan contact met mij op, zodat een oplossing kan worden gevonden voor uw situatie. Op deze manier kan een conflict worden voorkomen.


Friestalig

Ik ben Friestalig, dus ik kan kinderen en ouders zowel in hun eigen Friese als in hun eigen Nederlandse taal begeleiden.

Telefoonnummer Mail Locatie