Tarieven


Telefonisch aanmeldingsgesprek


Eventueel intakegesprek met de ouders


Coaching


Training 'Ik leer leren'


Werkboek bij de training 'Ik leer leren'

Gratis


€50,00


€50,00 per sessie


€150,00 excl. werkboek


€32,50

Iedere coachingafspraak duurt een uur.

Na iedere afspraak ontvangt u een factuur. Het is de bedoeling dat u dan direct en contant betaalt. Ik heb geen pinautomaat.

Annuleren

Ik stel het op prijs dat u een afspraak uiterlijk 24 uur van te voren annuleert, wanneer deze niet door kan gaan. Afspraken die op tijd worden geannuleerd zullen niet in rekening worden gebracht.


Vergoedingen

De coaching is te betalen vanuit een PGB-budget. Is dit niet het geval, dan kunt u de kosten bij de belasting opgeven als bijzondere ziektekosten. Het is niet altijd duidelijk welke ziektekostenverzekeringen wel of niet vergoeden, dus lees uw polisvoorwaarden goed door of informeer bij uw eigen verzekering wat de mogelijkheden zijn.

Telefoonnummer Mail Locatie