Opvoedcoaching

Gonzo opvoedcoaching


Ouders en kinderen horen onlosmakelijk bij elkaar. Ouders hebben verwachtingen van en over hun kinderen. Ze hopen dat het 'goede' volwassenen zullen worden.

Wellicht is de belangrijkste ontwikkeltaak voor ouders het geven van positieve aandacht. Daarnaast moeten zij zorgen voor optimale omstandigheden opdat hun kinderen zich kunnen ontwikkelen. Het geven van zorg en bescherming gaat de meeste ouders nog wel gemakkelijk af, maar voor een deel van de ouders is het stellen van duidelijke regels en grenzen en het geven van structuur en regelmaat al een stuk moeilijker. Bovendien dienen zich frustraties en teleurstellingen aan. Kinderen moeten ook leren omgaan met de moeilijkheden die het leven nu eenmaal in petto heeft.

De ene ouder vindt het gemakkelijker het ouderschap te leren dan de andere. Vooral wanneer er zich moeilijkheden voordoen, krijgen ouders vaak het gevoel dat ze gefaald hebben en dat ze incompetent zijn om met het probleem van hun kind om te gaan. Het ouderschap kan dan best zwaar zijn.

U kunt mijn hulp inschakelen als u vragen heeft over bijvoorbeeld:

• duidelijk en consequent zijn
• een verschillende aanpak van u als ouders
• ruzies tussen broertjes en zusjes
• het liegen van uw kind
• het spijbelen van uw kind
• andere problemen op school
• een echtscheiding van u als ouders
• ziekte of een sterfgeval in uw gezin

Natuurlijk zijn alle voorbeelden genoemd onder Gonzo kindercoaching ook van toepassing.

Het kan een opluchting zijn om over uw situatie te kunnen praten. Ik bied een luisterend oor. Daarnaast probeer ik praktische ondersteuning te geven en perspectieven aan te reiken, passend bij de situatie.

Telefoonnummer Mail Locatie