Home

Gonzo kindercoaching


Een kind moet veel leren op weg naar volwassenheid. Hij moet leren zijn lichaam en zijn verstand te gebruiken, maar later ook het omgaan met emoties en met andere mensen. Meestal verloopt dit proces heel natuurlijk en vanzelfsprekend.

Maar soms zitten kinderen of pubers even niet lekker in hun vel. Als u er met uw kind zelf niet uitkomt en best wel even een steuntje in de rug kan gebruiken, dan kunt u een beroep doen op Gonzo kindercoaching.

U kunt mijn hulp inschakelen bij problemen op het gebied van:

• Lichamelijk functioneren
Als uw kind slecht eet, slecht slaapt of pijn heeft, terwijl daar geen fysieke oorzaak voor kan worden aangewezen;

• Gedrag
Als uw kind erg druk of onrustig is, erg bemoeierig of brutaal, vaak ruzie maakt of heeft, gepest wordt of zelf pest, er erg slecht tegen kan als iets anders verloopt dan hij had verwacht, vervelende gewoonten heeft ontwikkeld, problemen heeft met de opvoeding van u als ouder(s) of last heeft van ADD, ADHD of PDD-NOS;

• Emoties
Als uw kind vaak boos of agressief is of juist moeite heeft zijn boosheid te laten zien, vaak heel verdrietig is of zijn verdriet juist niet kan laten zien, vaak erg angstig of jaloers is, weinig zelfvertrouwen heeft of faalangstig is, hooggevoelig of depressief is;

• Relaties
Als uw kind moeite heeft met sociale vaardigheden, slecht vrienden kan maken en houden, weinig aansluiting heeft met de leerlingen uit zijn groep of het moeilijk vindt om met anderen samen te werken;

• Leerproblemen
Als uw kind zich slecht kan concentreren, weinig gemotiveerd is, met tegenzin naar school gaat, het slecht doet op school terwijl hij hoogbegaafd is, zijn huiswerk niet goed kan plannen en organiseren, problemen heeft met een specifiek vak of last heeft van dyslexie of dyscalculie;

• Verwerkingsproblemen
Als uw kind moeite heeft met het verwerken van een echtscheiding, een ziekte of het verlies van een dierbaar iemand.

Home

Er gaat natuurlijk heel veel wél goed en door dat te vinden en toe te passen op het probleem, kunnen we met elkaar proberen een oplossing te vinden voor deze fase in het leven. We maken een actieplan waar u en uw kind direct mee aan de slag kunnen gaan. Het probleem hoeft dan niet langer zo belangrijk te zijn.

Telefoonnummer Mail Locatie