Ik leer leren

Ik leer leren


Een kind kan leren leren

Leren is complex. Voor ieder kind dat te maken krijgt met leren, is het een noodzaak om te leren hoe te leren.

De 'Ik leer leren' training is een speciaal ontwikkeld programma voor kinderen die makkelijker, slimmer en efficiënter willen leren.


Voor wie?

Het programma is geschikt voor:
• kinderen vanaf groep 7 van de basisschool
• brugklassers
• jongeren in het voortgezet onderwijs
• hoogbegaafde kinderen
• kinderen met concentratieproblemen
• kinderen met faalangst
• kinderen met motivatieproblemen
• kinderen waarvan ouders en leerkrachten zeggen: 'Er komt niet uit wat er in zit'
• kinderen met leerachterstanden
• kinderen die 'het' thuis wel kunnen, maar op school alles vergeten lijken te zijn
• kinderen die moeite hebben met structuur en organisatie


De inhoud van het programma 'Ik leer leren'

Het programma bestaat uit vijf wekelijkse bijeenkomsten van ± 1,5 uur. Iedere bijeenkomst heeft een eigen thema.
Les 1   Vaststellen van de doelen van de training en ontdekken van de eigen leervoorkeuren.
Les 2   Leren omgaan met faalangst en strategieën voor motivatie.
Les 3   Leren plannen en organiseren en leren gebruiken van het geheugen.
Les 4   Leren omgaan met concentratie.
Les 5   Leertechnieken op het gebied van geheugen voor taal, rekenen en symboliek.

Werkboek

Bij de training hoort een speciaal ontworpen werkboek, waarin dezelfde onderwerpen worden beschreven die in de training aan de orde komen. Er staan veel tips in over de aanpak van concentratieproblemen, faalangst, motivatie en het plannen van huiswerk. Daarnaast zijn er voor ieder mogelijk probleemgebied oefeningen en tests om te ontdekken hoe uw kind leert en op welke manier uw kind leren het handigst kan aanpakken. Na ieder onderwerp is er ruimte voor het invullen van een actieplan, zodat er ook echt een aanpak komt die kans van slagen heeft. Ook aan ontspanning is gedacht, zodat uw kind leert over inspannen en ontspannen. Voor u als ouders is het werkboek een prachtig instrument om samen met uw kind ontdekkingen te doen over leren, waarmee u tegelijkertijd uw kind kunt ondersteunen.


Home

Verschil 'Ik leer leren' en huiswerkbegeleiding

Het verschil met huiswerkbegeleiding is dat 'Ik leer leren' kinderen leert welke voorwaarden nodig zijn om te kunnen leren. Waar huiswerkbegeleiding vooral gaat over de inhoud van de vakken, gaat 'Ik leer leren' over het hoe te leren. Tevens helpt deze training naast beelddenkende en visueel ingestelde kinderen ook kinderen met andere leerstijlen door het onderzoeken en aanbieden van meerdere leerstijlen en leervoorkeuren.


Drie manieren

Er zijn drie manieren om de training te volgen:
1. een groepstraining: er wordt gewerkt in groepjes van maximaal 6-8 kinderen.
2. een individueel coachingstraject.
3. een combinatie van groeps- en individuele coaching: tijdens de groepstraining signaleer ik veel over een kind; het is mogelijk om naast de groepstraining een individueel coachingstraject te volgen om dieper op een blokkade of i.d. in te kunnen gaan.


Scholen

Voor scholen kan ik een training op maat geven. In overleg met de leraar/mentor stel ik een plan van aanpak op. D.m.v. groepsgesprekken, oefeningen en tips zullen de jongeren met meer plezier en zelfvertrouwen naar school toe gaan. Alle trainingen worden na afloop geëvalueerd met de leerkracht/mentor. Voor scholen geldt een speciaal tarief, afhankelijk van de gekozen training en het aantal leerlingen. Bent u als school geïnteresseerd in een training, neem dan geheel vrijblijvend contact op.

Ik leer leren

Gecertificeerd trainer

De training wordt gegeven door speciaal opgeleide en gecertificeerde trainers die als beroepskracht ervaring hebben in het omgaan met kinderen en leren. Sinds 2013 ben ik gecertificeerd trainer.

Heeft u het idee dat uw kind baat bij deze 'Ik leer leren' training zou kunnen hebben om meer grip te krijgen op zijn leren, neemt u dan contact met mij op.

Telefoonnummer Mail Locatie